Norske toppar over 2000 meter

Pins av dei fleste toppane over 2000 meter i Noreg. Tredimensjonal utforming med eksklusiv, sølvpatinert overflate. Den komplette serien omfattar i alt 104 toppar. Som abonnent får du automatisk tilsendt seks merke to gonger i året. Send bestilling på abonnement eller enkeltpins i e-post post@visus.no

Pris pr. pins: kr. 95 både i laussalg og abonnement. Tillegg for porto. Merk gjerne bestillinga med pinsnummer i tillegg til namn på toppen.
Fjellpins, Visus, Eggjavegen 19, 2686 Lom.
Tlf. 97169557 post@visus.no

01 Galdhøpiggen / 04 Glittertind / 05 Visbretind / 06 Tverrådalskyrkja / 07 Rasletind / 08 Snøhetta / 09 Surtningsui / 10 Kyrkja / 11 Rondeslottet / 12 Gravdalstind / 13 Lomseggi / 14 Austabottind / 15 St. Skagastølstind / 16 Lodalskåpa / 17 Falketind / 18 Storsmeden / 19 Holåtindan / 20 Fannaråken / 21 St. Knutsholstind / 22 St. Bukkeholstind / 23 Urdanostind / 24 St. Memurutind / 25 Torfinnstind / 26 Skarstind / 27 Digerronden / 28 Nautgardstind / 29 St.Ringstind / 30 Jervvasstind / 31 St.Midtmaradalstind / 32 Stølsmaradalstind / 33 St.Dyrhaugstind / 34 Trollsteineggi / 35 Langvasstind / 36 St. Svånåtind / 37 Besshø / 38 Sjogholstind / 39 Svartdalspiggen / 40 St. Heillstugutind / 41 Skardalseggi / 42 Storebjørn / 43 Mjølkedalstind / 44 Saga / 45 Hestbrepiggane / 46 St. Smørstabbtind / 47 Saksa / 48 Kniven / 49 Skeia / 50 Geita / 51 Storronden / 52 Veslesmeden / 53 Høgdebrotet / 54 Kvitskarstind / 55 Langeskavlstind / 56 Styggehøe / 57 Sagtinden / 58 Skagsnebb / 59 Veslfjellstind / 60 Skarvflyløyfttind / 61 Rauddalseggje / 62 Larstind / 63 St. Rauddalstind / 64 St. Storjuvtind / 65 Maradalstind / 66 Kalvehøgde / 67 Leirhøe / 68 St. Styggedalstinden / 69 Stølsnostind / 70 Tjønnholstind / 71 Munken / 72 Ryggjehøe / 73 Bukkehøe / 74 Semeltinden / 75 Galdhøe / 76 Semelholstiden / 77 Storbreahøe / 78 Storgrovhøe / 79 Loftet / 80 Stetinden / 81 Høgronden / 82 Veobreatinden / 83 Vinjeronden / 84 Gråhø / 85 Steindalsnosi / 86 Høgvagltinden / 87 Dumhøe / 88 Tverrbottind / 89 Slettmarkpiggen / 90 Veotinden / 91 Hinnåtefjellet / 92 Blåbreahøe / 93 St. Tverråtind / 94 Sentraltind / 95 Mesmogtinden / 96 Galdebergstinden / 97 Kalven / 98 Leirungskampen / 99 Austre Leirungstinden / 100 St. Urdadalstinden / 101 Ymelstinden / 102 Mjølkedalspiggen / 103 Veslebjørn / 104 Styggehøbretinden sø. / 105 Langedalstind / 106 Midtronden v.
Galdhøpiggen
01 Galdhøpiggen
2469 m.o.h. – Lom. Fyrst på toppen: Sulheim, Flotten og Arnesen (1890).  Galdar: Hard grunn – fjellvegg.
04 Glittertind
2464 m.o.h. – Lom. Fyrst på toppen: H N Wergeland og Hans Sletten i 1841
Glitre: Glitrande.
05 Visbretind
2234 m.o.h. Lom. Fyrst på toppen: Slingsby og Vigdal i 1881. Vis: Krokut(Høgste toppen: Storivilen).
Fyrst på toppen:H.N. Wergeland i 1841
06 Tverrådalskyrkja
2088 m.o.h. Skjåk/ Luster
Fyrst på toppen: H.N.Wergeland i 1842 Å: Elv.
07 Rasletind
2105 m.o.h. Vågå/Vang/Ø.Slidre Rasle: Single (i stein).
Berre å få kjøpt via abonnement
08 Snøhetta
2286 m.o.h. Dovre. Hette: Lokk eller dekke.
09 Surtningsui
2368 m.o.h. Vågå/Lom. Fyrst på toppen: Johan Sverdrup ca 1840. Surtning: Svart Su: Side. Berre å få kjøpt via abonnement.
10 Kyrkja
2032 m.o.h. , Lom Namn av fjellformasjon Fyrst på toppen: Hubert Smith i 1875.
11 Rondeslottet
2178 m.o.h. Dovre/Folldal Fyrst på toppen: Carl Nielsen i 1875.
12 Gravdalstind
2141 m.o.h., Vang Snøholtinden Fyrst på toppen: Truleg J.N. Hertzberg i 1874.
13 Lomseggi
2068 m.o.h. Lom/Skjåk (Høgste toppen: Storivilen).
Fyrst på toppen:H.N. Wergeland i 1841
14 Austabottind
St.Austabottind 2202 m.o.h. Luster/Årdal. Fyrst på toppen: C. Hall og M. Soggemoen i 1883.
15 St.Skagastølstind
2405 m.o.h. Luster/Årdal. Fyrst på toppen: Slingsby i 1876
Skagastøl – Skage: Noko som stikk fram.
16 Lodalskåpa
2083 m.o.h. Skjåk/Luster Fyrst på toppen: Gabriel Rustøen i 1844.
17 Falketind
2067 m.o.h. Årdal (Koldetind) Fyrst på toppen: Boeck. Keilhau og Urden i 1820. Skråegg med nebbforma topp.
18 Storsmeden
2016 m.o.h. Dovre/Sel Del av Smiubelgen Fyrst på toppen: Just Thones i 1901.
19 Holåtindan
Midtre: 2047 m.o.h. Skjåk(Tussetind) Fyrst på toppen: Arentz, Aarestrup, Kvittingen i 1897..
20 Fannaråken
2068 m.o.h. Luster «Fanna-rauken» – ryk av fonna Fanna: Snøfonn. Råk: fjellrygg. 
21 St.Knutsholstind
2340 m.o.h., Vågå Knutsholet – brebotn der rein vart fanga.
Fyrst på toppen: Heftye, Lykken, Lid den 13/7 1875.
22 St.Bukkeholstind
2213 m.o.h., Lom Bukkeholetbotn der reinsbukken vart fanga.
Fyrst på toppen: Walnum og Sulheim i 1886.
23 Urdanostind
2157 m.o.h., Vang/Luster/Årdal Nos: bratt høgde som stikk fram. Fyrst på toppen: Slingsby, Mohn, Lykken i 1876.vittingen i 1897.
24 St. Memurutind
2364 m.o.h. Lom
Me: midt på Muru: hest/grave/ morgonen.
25 Torfinnstind
Ø: 2119 m.o.h. Vang Namn etter elva Torfinnsdøla Fyrst på toppen: Slingsby, Mohn,Lykken i 1876.
26 Skarstind
2373 m.o.h. Lom Tinden ved Illåskaret. Fyrst på toppen: Wleugel, Maathiesen og Kristiansen i 1884.
27 Digerronden
2015 m.o.h. Dovre Rond: gamalnorsk for rand eller stripe. 
28 Nautgardstind
2258 m.o.h., Vågå og Lom Ø: 2194 To bekker frå toppen som møtes eller gard som stengjer nauta inne.Fyrst på toppen: Wergeland og Storm i 184.n i 1876.vittingen i 1897.
29 St.Ringstind
2124 m.o.h., Årdal og Luster Fyrst på toppen: Hall/Berge i 1890.
30 Jervvasstind
2351 m.o.h. (Gjertvasstind) Luster.Jervvatnet er hjarteforma.
Fyrst på toppen: Slingsby, Mohn og Lykken i 1876.
31 St. Midtmaradalst
2056 m.o.h., Årdal Fyrst på toppen: Carl C. Hall og T. Sulheim i 1886. Berre å få kjøpt via  abonnement.
32 Stølsmaradalstind
2026 m.o.h., Årdal Fyrst på toppen: J. Hoddinot , T. Sulheim og K. Furaas i 1891.
33 St. Dyrhaugstind
2147 m.o.h., Luster Fyrst på toppen: H. Hjortøy i 1882
34 Trollsteineggi
2300 Lom Namn etter gamal overtru. Fyrst på toppen: R. Ødegård og N. Strand i 1938.
35 Langvasstind
2085 m.o.h. Lesja Ø:2085 V:2046 Fyrst på toppen: H. Giverholt og C. Koren i 1929.
36 St. Svånåtind
2209 m.o.h., Lesja Svon: svane / svod:svaberg.
37 Besshø
2258 m.o.h., Vågå Bess: bersi/bjørn
Fyrst på toppen: Truleg Chr. Smith i 1813.
38 Sjogholstind
2141 m.o.h., Vang Snøholtinden
Fyrst på toppen: Truleg J.N. Hertzberg i 1874.
39 Svartdalspiggen
2137 m.o.h., Vågå / Lom Namn etter Svartdalen
Fyrst på toppen: H.N.Wergeland i 1841.
40 St. Heillstugutind
2345 m.o.h., Lom Heillstugu: steinbu/ overnattingsst. Fyrst på toppen: Slingsby, Vigdal, Johannsen i 1881.
41 Skardalseggi
2159 m.o.h., Lom Fyrst på toppen: Wergeland i 1841
42 Storebjørn
2222 m.o.h., Lom Fyrst på toppen: Hall og Soggemoen i 1884.
43 Mjølkedalstind
2137 m.o.h., Luster Slingsby og Vigdal
i 1881.
44 Saga
2040 m.o.h., Luster Fyrst på toppen: S: Saxegaard, Bertheau i 1894 N: Chazal, Sulheim i 1889.
45 Hestbrepiggane
2172 m.o.h., Skjåk I alt 12 toppar, 10 over 2000 m. Fyrst på toppen: Ødegård og Falkenberg i 1938.
46 St. Smørstabbtind
2208 m.o.h., Lom S-1:2033 m S-2: 2015 m SV-1: 2045 m SV-2 1927 m
Sø:2030 m Smørstabb: ein stabbe med smør.
47 Saksa
2189 m.o.h. Lom Del av Smørstabbtindane. Namn etter forma på toppen. Ø1 (2064 m.o.h.) Ø2 (2002 m.o.h.).
48 Kniven
2133 m.o.h. Lom Del av Smørstabbindane. Namn etter forma på toppen. Fyrst på toppen: Hall og Soggemoen 1891.
49 Skeia
2118 m.o.h. Lom Del av Smørstabbindane. Namn etter forma på toppen. Fyrst på toppen: Hall og Soggemoen 1894.
50 Geita
2077 m.o.h. Lom Del av Smørstabbindane. Namn etter forma på toppen.
51 Storronden
2138 m.o.h. Sel Høgste punktet på Rondvarsshøgda mellom Rondvassbu og Bjørnholia.
52 Veslesmeden
2015 m.o.h. Dovre Del av Smiubelgen (Storsmeden 2016/Sagtinden 2018)
53 Høgdebrotet
2226 m.o.h. Vågå Massiv med skrått topplatå og stup.
54 Kvitskarstind
2193 m.o.h.Vang/Vågå Fyrst på toppen: R. Ødegård i 1911 Namn etter bretunge som tidlegare fylte skaret mellom Kvitskarstind og Mesmogtinden.
55 Langeskavlstind
2014 m.o.h.Vang Skrått platå, ca 5 km lang rygg.
56 Styggehøe
2213 m.o.h., Lom Fyrst på toppen: E. Vestermarck og L. Sulheim i 1886.
57 Sagtinden
2018 m.o.h. Dovre Også kalla Troll-Ronden Del av Smiubelgen. Fyrst på toppen: Throner i 1905.
58 Skagsnebb
2093 m.o.h., Lom Skagsnebb (2003 m.o.h.) V-1 (2093 m.o.h.), (V-2 2060 m.o.h.) Fyrst på toppen: C.Hall, M.Soggemoen, Th. Sulheim i 1885. Skage: Noko som stikk fram.
59 Veslfjellstind
2157 m.o.h., Lom. Bred fjellrygg i Nordvest Jotunheimen med stup på fleire kantar
60 Skarvflyløyfttind
Vågå. 2250m. Høgste toppen i rekkje saman med Skarvflytind M (2154 m.o.h.), N(2073 m.o.h.), S (2210 m.o.h.) Skarv: rype eller naken klippe Fly: fjellvidde Løyft: veg. Det er feil høgde på produserte pins der det er oppgjeve ei høgde på 2150 m.
61 Rauddalseggje
2168 m.o.h. Luster/Lom M (2016 m.o.h.) Ø (1936 m.o.h.) Fyrst på toppen: Schelderup, Ferdinand, Jakhelln, Agnes 1906. Rauddalen går mellom Storutladalen i nordvest og Veslådalen i søraust.
62 Larstind
2106 m.o.h. N (2070 m.o.h.) Fjelltopp rett vest for Snøhettaplatået.
63 Rauddalstind St.
2157 m.o.h., Luster V1 (2059 m.o.h.) V2 (1931 m.o.h.) Ø1 (1935 m.o.h.) Ø2 (1086 m.o.h.) Fyrst på toppen: Hall og Soggemoen i 1890.
64 Storjuvtind
2344 m.o.h. Lom Også kalla Henrik Wergelands topp. Fyrst på toppen: Arne Næss og Morten Hansen ca 1927. Næraste nabo av Galdhøpiggen.
65 Maradalstind
2160 m.o.h., Luster, Kjerringa (1988 m.o.h.) Mannen (1950 m.o.h.) Fyrst på toppen: Hall, Sulheim og Soggemoen i 1887.
66 Kalvehøgde
2160 m.o.h., Luster, Kjerringa (1988 m.o.h.) Mannen (1950 m.o.h.) Fyrst på toppen: Hall, Sulheim og Soggemoen i 1887.
67 Leirhøe
2330 m.o.h. Lom N: 2077 m S: 2110 m Fyrt på toppen: truleg J.N.Hertzberg i 1875.
68 St. Styggedalstinden
2387 m.o.h. Luster Vesttoppen: 2380 m.o.h. Fyrt på toppen: Hall, Soggemoen, Røyne i 1883.
69 Stølsnostinden
2074 m.o.h. Årdal Fyrt på toppen: Slingsby, A. Vetti og Reusch i 1877.
70 Tjønnholstind
2335 m.o.h. Vågå Tjønnholsoksle: 2145 m Fyrst på toppen: N.H. Wergeland i 1843.
71 Munken
2100 m.o.h., Vågå. Eller Steindalshøe. På sørsida av Leirungsdalen vest for Rarsletind.
72 Ryggjehøe
2142 m.o.h., Lom. Fyrst på toppen truleg Johan N. Hertzberg i 1875.
73 Bukkehøe
2314 m.o.h., Lom. Nørdre Bukkehøe: 2100 m
74 Semeltinden
2236 m.o.h., Lom. Sørtoppen: 2178 m. Mellom Gjendebu og Spiterstulen ved inngangen til Urdadalen frå sør. Fyrst på toppen: Johan N. Hertzberg i 1875.
75 Galdhøe
2283 m.o.h., Lom. Kjelhøe: 2223 m. Galdhøe er av dei mest dominerande toppane frå Bøverdalen/Leirdalen og riksveg 55.
76 Semelholstiden
2147 m.o.h., Lom. N: 2004 m. Fyrst på toppen: W. C. Slingsby og Johannes Vigdal 30/8 1881. Mellom Visbretinden og Urdadalstidene mot Visdalen.
77 Storbreahøe
2001 m.o.h., Lom. Storbreatind 2018 m. Fyrst på toppen: ukjent Mellom Storbrean og Veslbrean midt inne i Leirdalen.
78 Storgrovhøe
Bakarste 2259 m.o.h., Lom. Fremste 2253 m.o.h. Namn etter elva Storgrove som renn frå Storgrovbrean og ned.
79 Loftet
2170 m.o.h., Lom. Furst på toppen: Theodor Chr. Broch 2. juli 1827. Toppen vart kalla Veslefjeldtinden fram til ca 1870 som nå er namnet på toppen rett bak: 2157 m.
80 Stetinden
2020 m.o.h., Lom/Luster. Fyrst på toppen Carl Chr. Hall og Matias Soggemoen 1 august 1890. Stetind/Stehøe/Steet ligg nord for Gravdalen mot Leirdalen.
81 Høgronden
2115 m.o.h., Folldal. Fyrste kjente på toppen: C. F. Fearnley 1841. Mellom Bjørnhollia og Dørålseter. Flott utsikt mot Dovrefjell, Alvdalsfjella og Rondslottet.
82 Veobreatinden
2183 m.o.h., Lom. Fjelltopp midt inne i den veldige Veobrean. Fyrste kjente på toppen: Ferdinand Schjeldrup og Ola Kviten i 1906. Mest nytta utgangspunkt: Spiterstulen og Glitterheim.
83 Vinjeronden
2044 m.o.h., på grensa mellom Dovre og Sel. På ruta frå Rondvassbu – ein kilometer frå toppen av Rondslottet.
84 Gråhø
2014 m.o.h., Lesja. Lite vitja topp ca. 6 timars gange frå Lordalen. Skarvedalen i Skjåk også nytta utgangspunkt. Einaste over 2000 meter i Reinheimen nasjonalpark.
85 Steindalsnosi
2025 m.o.h., Luster. «lillebror» og næraste nabo til den meir kjende og vitja Fannaråken. Ca. fire timar tur/retur frå rv. 55.
86 Høgvagltinden
2066 m.o.h. (Midtre). Luster. Fjellrekkje mellom Leirdalen, Gravdalen og Raudalen. Høgvaglhøe og Vestre, Austre og Midtre Høgvagltindane.
87 Dumhøe
2181 m.o.h. Lom. Mellom Galdhøpiggen og Leirdalen. Dumma med Dumfossen renn frå Dumhøbrean og ned i Leira.
88 Tverrbottinden
2161 m.o.h. (Store) Lom. Fjellkrekkje mot Visdalen/Leirdalen. Store, Vestre, Midtre og Søre Tverrbottindan.Tverrbytnede (tjern i botn mellom toppane) og elva Tverrbytna som renn ned i Visdalen.
89 Slettmarkpiggen
2164 m.o.h. Vang, Lom. Markant pigg som stuper bratt ned mot aust. Dagstur frå Eidsbugarden eller Gjendebu.
90 Veotinden
Søre Veotinden: 2267 m.o.h. Vågå, Lom. er den høyeste av Veotindene. Den langt meir imponerande naboen Store Veotinden (2240 m.) Via Styggehøbreskardet.
91 Hinnåtefjellet
2114 m.o.h., Lom. Også kalla Hinnotefjellet. Mellom Urdadalen og Memurudalen på sørsida av Vestre Memurubre.
92 Blåbreahøe
2196 m.o.h., Lom/Vågå. Næraste nabo til Surtningssue i enden av Memurudalen.
93 Store Tverråtinden
2309 m.o.h., Lom. M. 2302 m.o.h. E. Ofigsbø og F. Schjeldrup Fyrst på toppen 1906. I sørkant av Svellnosbreen mot Tverråe.
94 Sentraltind
2348 m.o.h., Luster. Hurrungane. Fyrst på toppen: Hall/Soggemoen 1885.
95 Mesmogtinden
2264 m.o.h. Vågå Vest for Svartdalen mellom Gjendebu og Torfinnsbu. Fyrst på toppen: Wilson, Wilson, Harrison, Vigdal 1885.
96 Galdebergstinden
2075 m.o.h., Vang. Fyrst på toppen: Slingsby, Mohn og Lykken 1876. Ved nordbredden av Bygdin. Dagsturavstad frå Eidsbugarden eller Fondsbu. 
97 Kalven
2034 m.o.h., Lom.Den ytste delen av fjellryggen som deler Leirbreen frå resten av Smøstabbreen.
98 Leirungskampen
2079 m.o.h., Vågå.Nord-vest for Kalvehøgde.Dagstur frå Torfinnsbu eller Gjendebu.
99 Østre Leirungstinden
2288 m.o.h., Vågå. Mellom Leirungsdalen, Svartdalen og Gjende. Bratt austvegg med Skarvflyløyftb
reen framfor.
100 St. Urdadalstinden
2116 m.o.h., Lom.Markert toppegg med stup mot aust. Pyramideforma utsjånad frå Spiterstulen. Dagstur frå Spiterstulen eller Leirvassbu.
101 Ymelstinden
2304 m, Lom. Opplag 5000. Mellom Skardstind, Storjuvtind og Galdhøpiggen. Storjuvbreen, Nordre Illåbreen og Svellnosbreen omgjev fjelltoppen. Ikkje av dei toppane som er mest besøkt i Jotunheimen.
102 Mjølkedalspiggen
2040 m, Luster. Opplag 5000. Den høgaste av to toppar på fjellryggen Mjølkedalspiggan. I nordkanten av Mjølkedalsbreen
.
103 Veslebjørn
2150 m. Lom. Opplag 10000. Veslebjørn n. 2110 m. Næraste nabo til Storebjørn noko som nok også er opphavet til namnet. Adkomst frå Krossbu eller Sognefjellshytta eller frå Leirdalen.
104 Styggehøbretinden sø. 2232 m. Vågå. Opplag 5000. Styggehøbreatindan er anonyme toppar. Sv. 2220 m. Mest brukt utgangspunkt er Glitterheim og Memurubu.
105 Langdalstind
2206 m. Vågå/Vang. Opplag 5000. Karakteristisk topp bak Mesmogtind. 7 – 8 timar opp og ned frå Gjendebu eller Torfinnsbu.
106 Midtronden v.
2060 m. – Dovre. Opplag 10000. Midtronden ø. 2042 m. Rondane. Midt mellom Høgronden og Digerronden.
.